Noutati:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acasa
 Urmare informatiilor difuzate in ultima perioada de o parte a presei locale, S.C ETA S.A face urmatoarele precizari:

      -          Situatia economico – financiara a societatii nu a generat si nu genereaza riscul de a intra in faliment;                                       informatiile privind situatia economico-financiara pot fi consultate pe www.eta-bus.ro, sectiunea DESPRE NOI/                     ECHIPA MANAGERIALA;

      -         S.C ETA S.A are si a avut in permanenta un Consiliu de Administratie in functie, asa cum rezulta din                                        hotararile Adunarii Generale a Actionarilor, care pot fi accesate on - line, la sectiunea ADUNAREA GENERALA                      ACTIONARILOR;

      -          Noua organigrama si noul stat de functii au fost aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor, for carui ii                              revine exclusiv acest atribut; conform prevederilor Actului Constitutiv si Legii nr. 31/ 1990 privind societatile                            comerciale, Consiliul de Administratie nu are ca atributie aprobarea documentelor mai sus mentionate.

      -          Reducerea de personal are la baza o nota de fundamentare privind desfiintarea unor posturi, in                                               vederea eficientizarii activitatii si utilizarii cu randament maxim a resurselor umane si financiare.

 

Autentificare



Primaria Ramnicu Valcea

Primaria Rm.Valcea este institutia care asigura resursele financiare si de infrastructura pentru un transport durabil al locuitorilor pe teritoriul municipiului.

 

URTP

URTP ESTE O ASOCIATIE PATRONALA neguvernamentala, apolitica, autonoma, cu activitate non-profit avand statut de utilitate publica cf. HG 1139/2005

 

 

TRAM Club Romania

TRAM Club Romania ofera o colectie de harti ale transportului public urban din Romania.