Noutati:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acasa
 Urmare informatiilor difuzate in ultima perioada de o parte a presei locale, S.C ETA S.A face urmatoarele precizari:

      -          Situatia economico – financiara a societatii nu a generat si nu genereaza riscul de a intra in faliment;                                       informatiile privind situatia economico-financiara pot fi consultate pe www.eta-bus.ro, sectiunea DESPRE NOI/                     ECHIPA MANAGERIALA;

      -         S.C ETA S.A are si a avut in permanenta un Consiliu de Administratie in functie, asa cum rezulta din                                        hotararile Adunarii Generale a Actionarilor, care pot fi accesate on - line, la sectiunea ADUNAREA GENERALA                      ACTIONARILOR;

      -          Noua organigrama si noul stat de functii au fost aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor, for carui ii                              revine exclusiv acest atribut; conform prevederilor Actului Constitutiv si Legii nr. 31/ 1990 privind societatile                            comerciale, Consiliul de Administratie nu are ca atributie aprobarea documentelor mai sus mentionate.

      -          Reducerea de personal are la baza o nota de fundamentare privind desfiintarea unor posturi, in                                               vederea eficientizarii activitatii si utilizarii cu randament maxim a resurselor umane si financiare.

 

AutentificarePrimaria Ramnicu Valcea

Primaria Rm.Valcea este institutia care asigura resursele financiare si de infrastructura pentru un transport durabil al locuitorilor pe teritoriul municipiului.

 

URTP

URTP ESTE O ASOCIATIE PATRONALA neguvernamentala, apolitica, autonoma, cu activitate non-profit avand statut de utilitate publica cf. HG 1139/2005

 

 

TRAM Club Romania

TRAM Club Romania ofera o colectie de harti ale transportului public urban din Romania.